رفتن به محتوای اصلی
گروت پلیمری CA610
شرح محصول

گروت CA610 بر پایه مواد منبسط کننده ساخته شده و بـا افزودن تنها آب به آن به خصوصیات مورد نظر دست پیدا میکند.

ایـن محصول آماده مصرف بوده و نیاز به هیچ گـونه افـزودنی دیـگری بـه جـز آب نـدارد.

هرگونه آلـودگی، چـربی، رنـگ، قیـر، مـازاد ملات سیمانی و گـرد و غبـار از روی سطـح زدوده گـردد.

محـل اجـرا ۲۴ ساعت قبـل از اجـرا شسته شـود.

مشخصات فنی

مشخصات فنی گروت پلیمری  CA610

حالت فیزیکی پــودر
رنگ طوسی
وزن مخصوص 1.6 kg/lit
کلــراید نــدارد
مقاومت فشاری 1 روزه >250 kg/cm2
مقاومت فشاری 7 روزه >350 kg/cm2
مقاومت فشاری 28 روزه >550 kg/cm2
شرایط نگهداری دور از تابش مستقیم نور خورشید و رطوبت
مدت زمان نگهداری در فضای مناسب حداکثر یک سال پس از تولید
شرایط بسته بندی و نگهداری

تاریخ انقضا: یک سال پس از تولید

نگهداری : در دمای ۱۰ الی ۴۰ درجه سانتیگراد. به دور از حرارت، رطوبت و تابش نور خورشید

برگشت به بالا