رفتن به محتوای اصلی
چسب بلوک سبک CA700
شرح محصول

این چسب جهت چسباندن انواع بلوک های سبک از جمله

ALC، AAC و CLC طراحی و تولید گردیده است.

در این محصول از انواع رزینهای پودری پلیمری استفاده شده که

باعث حفظ رطوبت چسب شده و میزان چسبندگی، مقاومت فشاری و مقاومت در برابر حرارت و رطوبت را افزایش می دهد.

مشخصات فنی
جدول مشخصات فنی چسب بلوک سبک CA700
مقاومت چسبندگی کششی اولیه N/mm2     6/0
مقاومت چسبندگی کششی بعد از غوطه وری در آب N/mm2    55/0
مقاومت چسبندگی کششی بعد از قرار گرفتن در معرض حرارت N/mm2    55/0
از دست ندادن سریع آب داخل چسب هنگام کاربرد و نصب. (N/mm2    6/0)
افزایش چسبندگی اولیه و نهایی
مقاومت بالا در محل اتصال دو بلوک
مقاومت بالا در برابر رطوبت و حرارت پس از خشک شدن کامل
نکته

ققبل از به کار بردن چسب بر روی بلوک، حتما سطح مورد نظر را تمیز و عاری ازهرگونه مواد اضافی نمایید.

شرایط بسته بندی و نگهداری

تاریخ انقضا: یک سال پس از تولید

نگهداری: در دمای ۱۰ الی ۴۰ درجه سانتیگراد. به دور از حرارت، رطوبت و تابش نور خورشید.

برگشت به بالا