رفتن به محتوای اصلی
hi-BV220
ویژگی ها
شرح محصول

این محصول برپایه رزینهای کوپلیمر تهیه شده و باعث

افزایش میزان چسبندگی چسب کاشی و همچنین افزایش خواص مکانیکی و شیمیایی چسب کاشی و پودر بندکشی می گردد.

 

با افزودن مایع مکمل High flex BV210 به پودر بندکشی خواص ضد اسیدی آن افزایش یافته و

در برابر بسیاری از مواد شیمیایی مقاوم می گرددکه میزان مقاومت آن را می توان از جدول مقاومت شیمیایی  ملاحظه نمود. 

نکته

باعث واترپروف شدن چسب می گردد که از ترکیب آب با چسب کاشی CV300 می توان

به عنوان چسب کاشی استخری (CV300+ High flex BV220) جهت مکانهای مرطوب استفاده نمود.

افزایش مقاومت مکانیکیمقاومت شیمیایی و همچنین فشارهای برشی می گردد.

 

میزان مقاومت در برابر مواد شیمیایی خورنده را می توانید در جدول مقاومت شیمیایی مشاهده نمایید.

شرایط بسته بندی و نگهداری

تاریخ انقضا: ۹ ماه پس از تولید

نگهداری: در دمای ۱۰ الی ۴۰ درجه سانتیگراد. به دور از حرارت، رطوبت و تابش نور خورشید.

برگشت به بالا