رفتن به محتوای اصلی
BA400
روش مصرف

محتوی یک بسته 3/5 لیتـری را بایستی

بـه یک پاکت 15 کیلویی CA400 اضافه نمود.

شرح محصول

این محصول یک پلیمر امولسیونی است.

باعث افزایش چسبندگی چسب کاشی CA400 می گردد.

این محصول باعث افزایش مقاومت مکانیکی، کششی و خمشی چسب می گردد.

بـا اضافـه کـردن این محصول به چسب CA400 می توان سنگ، اسلب، پرسـلان

و سرامیک های سایـز بزرگ را نصب نمود. محتوی یک بسته 3/5 لیتری را

بایستی به یک پاکت 15 کیلویی CA400 اضافه نمود.

شرایط بسته بندی و نگهداری

تاریخ انقضا: یک سال پس از تولید

نگهداری: در دمای 10 الی 40 درجه سانتیگراد. به دور از حرارت، رطوبت و تابش نور خورشید.

برگشت به بالا