رفتن به محتوای اصلی
bv210,220
شرح محصول

این محصول بر پایه رزین های کوپلیمر تهیه شده و

باعث افزایش میزان چسبندگی چسب کاشی و

همچنین افزایش خواص مکانیکی و مقاومت شیمیایی

چسب کاشی و پودر بندکشی می گردد.

BV210 مناسب جهت پودر بندکشی و BV220

مناسب جهت چسب کاشی می باشد.

شرایط بسته بندی و نگهداری

تاریخ انقضا: یک سال پس از تولید

نگهداری: در دمای 10 الی 40 درجه سانتیگراد. به دور از حرارت، رطوبت و تابش نور خورشید.

برگشت به بالا