رفتن به محتوای اصلی
Bv210,220

مایع مکمل ضد اسید

این محصول بر پایه رزین های کوپلیمر تهیه شده و باعث افزایش میزان چسبندگی چسب کاشی و همچنین افزایش خواص…

برگشت به بالا